Om Solflata

Øystein Møylas vei 35, den gang nr 13, ble kjøpt av 6 foreldrepar i 1989. De tok saken i sine egne hender og ordna barnehageplass til sine barn. Den gangen var det slettes ikke full barnehagedekning. -Tøff gjeng! Siden barnehagen åpna i januar 1990 har vi overlevd alle reformer og all uforutsigbarhet som finnes i det å drive en privat barnehage. -Ganske tøft det også. I 2020 fyller barnehagen 30 år og da skal vi feire sammen med alle de flotte bidragsyterne vi har hatt på Solflata i alle de år. Hurra!

Praktisk info

Solflata barnehage, Stiftelsen Barnas beste, er en privat barnehage som ble åpnet i januar 1990. 

Barnehagen er en stiftelse. Alle familiene har en andel i barnehagen i form av et depositum på kr 2000 som betales ved oppstart i barnehagen.

Depsitumet betales tilbake når barnet slutter i barnehagen. Se mer i våre vedtekter. 
 
Åpningstid:
Barnehagen er åpen mandag til fredag fra
kl. 07.00 til kl. 16.30.
Maksimal oppholdstid pr dag er 9 timer.


Ferie og planleggingsdager:
Det er fem planleggingdager i løpet av barnehageåret. Vi følger kommuenes skole-og barnehagekalender. 

Barnehagen har behovsprøving ang juleferie og påskeferie. Hvis 5 barn pr dag i mellomjula eller i påskeuka har behov for åpne barnehage, så har vi åpent de dagene det er behov. 

Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30. Det er vedtektsfestet at alle barn skal ha en sammenhengende ferie på minimum 3 uker hvert år.

Dugnad:
Alle familier forplikter seg til å bidra med 15 timer dugnad hvert barnehageår ved behov for dette. Dette gjennomføres gjennom dugnader og oppgaver man kan bli spurt ta på seg i løpet av året. 

Betaling:
Barnehagen følger nasjonal sats på foreldrekontingenten. Kostpenger er kr 300 pr barn og kommer i tillegg til denne kontingenten.
 
 

Avdelinger

Solflata barnehage har 2 avdelinger.

*Bamse

er ei avdeling for barn i alderen 0-3 år.

Her har vi 9 plasser. 

 

*Askeladden

er ei avdeling med barn i alderen 3-6 år.

Her har vi 18 plasser.